Fakta om parkinson

Parkinson sjukdom är en neurologisk sjukdom som drabbat ca 20 000 personer runt om i Sverige. I Europa är 1,2 miljoner personer drabbade. Sjukdomen är obotlig och orsakas av att nedbrytning av dopamin vilket ger fysiska besvär med rörelseproblem som långsamhet, skakningar och stelhet. Sjukdomen verkar progressivt och är obotlig, dock finns läkemedel som behandlar symtomen mycket effektivt.

Parkinsons fick sitt namn efter en engelsk läkare vid namn James Parkinson (1755-1824), som i sin bok ”An essay on the shaking palsy” blev den första att identifiera typiska symptom för sjukdomen Parkinson.

Symtom

Parkinsons sjukdom kommer smygandes och utvecklas därefter långsamt under resten av livet. Detta förlopp gör att Parkinsons går under kategorin som progressiv sjukdom.

Till följd av den brist på dopamin som vid Parkinsons sjukdom uppstår kommer besvär med symtom som skakningar i kroppen, stelhet i musklerna, begränsad rörelseförmåga och en försämrad balans. Hur sjukdomen ter sig är individuellt från person till person, men vanligtvis uppträder alla symtom samtidigt. Sjukdomen uppträder ofta i skov, en person med Parkinsons sjukdom kan alltså under perioder uppleva mindre besvär, kanske inga alls, för att sedan gå in i en period av svårare besvär och mer påtagliga symtom.

Exempel på fysiska symtom är till exempel att armen i vilande läge skakar, att man får svårare att gå och utföra vardagliga sysslor för att musklerna är stela och gör motstånd. Att den drabbade har långsamma rörelser och får en sämre balans är också vanligt.

Orsak

Parkinsons sjukdom hör till gruppen av de vanligast förekommande neurologiska sjukdomarna hos äldre personer.

Orsaken till varför Parkinson bryter ut är inte helt klarlagd. Forskning pågår för att kunna kartlägga orsaker som kan tänkas bidra. Man vet att en viss typ av gifter, till exempel mögelgifter och droger av det syntetiska slaget kan leda till Parkinson. Det är också känt att vissa gener kan utlösa Parkinson. Även omfattande hjärnskador kan leda till parkinsonsymptom.

Forskare arbetar fortfarande för fullt för att kunna hitta fler gemensamma nämnare för sjukdomen. Man har hittills kommit fram till att det inte finns några sociala, etniska, ekonomiska eller geografiska gränser när det gäller personer som drabbas av Parkinsons.

Det man vet är att det är halten dopamin som orsakar symptom tillknutna sjukdomen Så här går det till: I vår kropp finns dopamin, en signalsubstans som hjälper hjärnan att skicka signaler mellan våra hjärnceller. De som drabbas av Parkinsons sjukdom har en sämre produktion av dopamin och därför får hjärnan svårare att styra och kontrollera de nervsignaler som jobbar för att styra kroppens rörelser. En liknande nedbrytning av dopamin sker naturligt med åldrande, men hos en person med Parkinsons sjukdom sker denna processen mycket snabbare och får på så sätt ett mer dramatiskt förlopp.

Sjukdomen bryter oftast ut på äldre dagar, ungefär en av hundra personer över 60 år lever med Parkinsons sjukdom. Väldigt sällsynt är att en person under 50 år drabbas, endast 15% av alla som någonsin insjuknat har varit yngre än 50 år. Sjukdomen drabbar både män och kvinnor, men är något mer vanligt förekommande hos den manliga befolkningen.

Diagnos

Det är svårt att ställa diagnosen för Parkinson sjukdom. Det finns inga speciella undersökningar eller andra prover som kan säkerställa eller bekräfta sjukdomen. Efter att patienten misstänker sig ha drabbats av Parkinson brukar det vara en ganska lång process innan diagnosen med säkerhet kan ställas. Läkaren kommer nämligen fram till diagnosen först efter noggranna undersökningar.

Vanligt är att blodprov och MRI-undersökning av hjärnan utförs för att utesluta andra sjukdomar av liknande karaktär. Det rekommenderas att uppsöka en neurolog med specialisering på just Parkinson om misstanke om sjukdom finns, detta eftersom att bristfällig differentialdiagnostik är ett återkommande problem vid behandling av just Parkinson

Behandling

I dagsläget finns inget botande behandling mot Parkinson. Det forskas ingående i ämnet och i framtiden hoppas man kunna hitta ett definitivt botemedel. Det finns läkemedel som hjälper till att göra besvären mer lindriga, detta genom att ersätta bristen på dopamin, förbättra verkan av dopamin eller bromsa nedbrytningen av dopamin.

Exempel på sådana läkemedel är Levodopa, Pramipelox och Apomorfin. Förutom dessa kan det också behövas andra sorters läkemedel som hjälper till mot icke-motoriska symptom så som demens, sömnstörning, inkontinens, blodtrycksfall och depression. Varje enskild person bör ha god kontakt med sin läkare för att hitta en kombination av läkemedel som ger bästa möjliga lindrig då varje patient är unik.

I vissa fall används hjärnkirurgi (neurokirurgi) för att förbättra tillståndet. Metoden kallas DBS och passar för patienter som upplever kraftiga förändringar i rörelsemönstret. I praktiken innebär ingreppet att en elektrod opereras in i hjärnan nära de basala ganglierna. En pacemaker-liknande dosa placeras under huden för att ge högfrekvent ström genom elektroden, detta gör att motoriken förbättras.

En person som lever med Parkinson sjukdom bör också göra justeringar i livsstilen, då denna också har en viss påverkar på sjukdomen och symtom. För att lindra besvären bör man till exempel motionera regelbundet, avstå från mat som riskerar försämra effekten av medicinen samt undvika stress i den mån det är möjligt. En viss typ av livsmedel sägs ha en positiv inverkan på sjukdomen, exempelvis grön te, koffein, nikotin, Q10, antioxidanter och selen.

Framtiden med Parkinson

Forskningen kring Parkinson har under de senaste 25 åren utvecklats i ett mycket högt tempo. Läkemedelsbehandlingen har haft en mycket positiv utveckling och forskningen kring läkemedel för Parkinson pågår aktivt i flera delar av världen. I skrivande stund testas ett flertal olika mediciner för framtida bruk. Även nya kirurgiska metoder är under bearbetning och genbehandlingar likaså. Med andra ord blir möjligheterna för att behandla Parkinsons allt bättre med tiden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*