Shaking Generation

Shaking Generation är en ideell stiftelse och fond som sedan starten för 4 år sedan jobbar aktivt med att driva både projekt och insamlingar för att stödja forskning och annan hjälp rörande Parkinson sjukdom.

Sjukdomen Parkinson

Historia

Den 28 oktober år 2011 startade stiftelsen sin resa. Det hela inleddes till en början med mindre insamlingar på Rögle BK´s hemmatcher och eftersom intresset visade sig vara såpass stort så utvecklades detta under en 6-månaders period till en helt egen stiftelse som kom att kallas Shaking Generation. I dagsläget har stiftelsen varit rullande i drygt fyra år och växer för varje dag som går. Föreningen och fonden Shaking Generation drivs ideellt av ungefär 20 medlemmar som aktivt jobbar med insamlingar och projekt anknutet till Parkinsons stiftelse och finns till för att hjälpa och stötta alla som på något sätt kommit i kontakt med sjukdomen, både drabbade och närstående.
Björn Hellkvist är mannen bakom stiftelsen, han grundade Shaking Generation för ungefär 4 år sedan. Hans initiativ har sedan starten år 2011 hittills bidragit med över en miljon kronor till parkinsonsjuka personer och till forskning rörande Parkinson.

Framtiden

Ambitionen för stiftelsen är att under nästkommande år fortsätta jobba aktivt och framgångsrikt för att bidra med ekonomiska medel för att främja forskning kring Parkinsons sjukdom samt för att kunna hjälpa enskilda individer med speciella behov att leva ett lyckligt liv sin sjukdom till trots.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*